BOOKASHKA Тут можно скачать книги. Поиск по сайту Искать!Зарегистрироваться!Войти

Янка Брыль все книги автора [найдено 13 книг]

Бхагават-Гита как она естьКнига месяца

"Бхагавад-Гита" - поистине уникальное явление в истории мировой культуры. Ценность Гиты состоит в ее исключительной способности воздействовать на духовное развитие человека, которое проявляется в этическом, социальном и психологичеком аспектах. Через решение проблемы «Кто я?» Гита дает правильный ответ на вопрос «Что делать?» и открывает способы достижения особого внутреннего состояния, в котором можно не только постичь непреходящие духовные ценности, но и претворить их в жизнь. В Гите дается разрешение проблем смысла человеческого существования, столкновения личных и общечеловеческих представлений о морали. Учение Гиты затрагивает самые разные стороны бытия, начиная с обыденной, житейской, и до метафизической, духовной.

Тут и думать нечего - надо читать. Однозначно.

Дзе скарб ваш
fb2
txt

Дзе скарб ваш

Янка Брыль

Современная проза

У новую кнігу народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля ўвайшлі апавяданні «пра час i пра сябе», эсэ на вострыя тэмы сучаснасці, лірычныя запісы i мініяцюры, дзе i роздум пра найгалоўнейшае ў жыцці, i

З людзьмі і сам-насам
fb2
txt

З людзьмі і сам-насам

Янка Брыль

Современная проза

Новая кніга Янкі Брыля «З людзьмі i сам-насам» — своеасаблівы працяг такіх ягоных кніг, як «Жменя сонечных промняў», «Вітраж», «Вячэрняе», «Дзе скарб ваш», а таксама — цыклаў лірычных запісаў i мініяц

Муштук i папка
fb2
txt

Муштук i папка

Янка Брыль

Современная проза

Бібліятэка школьніка

У кнігу народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля ўвайшлі апавяданні i мініядюры, напісаныя ў розныя гады, i навейшая па часе напісання трагічна-ўзнёслая аповесць «Муштук i папка».

Парастак
fb2
txt

Парастак

Янка Брыль

Публицистика

Новая кніга народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля — гэта своеасаблівы працяг лірычнай споведзі аўтара пра свет i пра сябе, пра людзей далёкіх i блізкіх, пра свой радавод. Прызнаны майстра прозы шч

Жменя сонечных промняў
fb2
txt

Жменя сонечных промняў

Янка Брыль

Современная проза

Дарогі, сустрэчы, уражанні... І вечны спадарошнік літаратара, памочнік яго памяці — блакнот. Год за годам, блакнот за блакнотам... Адно з запісанага ўвайшло ў аповесці, апавяданні, нарысы. Другое — ча

Вітраж
fb2
txt

Вітраж

Янка Брыль

Современная проза

Прыгажосць чалавека працы, жывыя праблемы нашай сучаснасці, роздум піеьменніка пра яго абавязак служэння роднаму народу, дружба народаў вялікай савецкай сям'і i краін сацыялістычнай садружнаеці, клопа

Сцежкі, дарогі, прастор
fb2
txt

Сцежкі, дарогі, прастор

Янка Брыль

Современная проза

За гады вандраванняў па роднай краіне, па блізкім i далёкім белым свеце ў народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля замалёвак сабралася даволі шмат. Яны — па часе з'яўлення — расцярушаны па кнігах, а

Акраец хлеба
fb2
txt

Акраец хлеба

Янка Брыль

Современная проза

У новую кнігу Янкі Брыля ўвайшла аповесць «Ніжнія Байдуны», вясёлы, a месцамі i сумнаваты расказ пра сваіх землякоў, асветлены здаровым народным аптымізмам i гумарам, а таксама апавяданні, лірычныя за

Пішу як жыву [Аповесць, апавяданні, мініяцюры, эсэ]
fb2
txt

Пішу як жыву [Аповесць, апавяданні, мініяцюры, эсэ]

Янка Брыль

Современная проза

Пражытае i перажытае Янкам Брылём за семдзесят пяць гадоў i расказакае вельмі ашчадна, але глыбока. Пражытае i перажытае разам з людзьмі — гэта i трагедыі, i няшчасці, i беды, i светлыя мары i радасці

Блакітны зніч [Лірычнае]
fb2
txt

Блакітны зніч [Лірычнае]

Янка Брыль

Современная проза

Бібліятэка часопіса Наша Вера

«Блакітны зніч» — лірычная споведзь прызнанага майстра прозы пра сябе i свет, пра самых блізкіх людзей, пра светла-ўзнёслыя i сумна-трагічныя праявы быцця, пра ўсё тое, што дапамагае па-сапраўднаму жы

Вячэрняе
fb2
txt

Вячэрняе

Янка Брыль

Современная проза

У новую кнігу Я. Брыля, народнага пісьменніка Беларусі, лаўрэата Дзяржаўных прэмій увайшлі лірычныя запісы і мініяцюры, напісаныя ў розныя гады. Большасць іх у свой час не пабачыла свету з меркаванняў

Ад сяўбы да жніва
fb2
txt

Ад сяўбы да жніва

Янка Брыль

Советская классическая проза

Народны пісьменнік Беларусі Янка Брыль даўно, яшчэ сваімі першымі апавяданнямі пакарыў сэрцы чуйных да роднага слова чытачоў. Янка Брыль — сапраўдны паэт у прозе, адзін з глыбокіх нашых псіхолагаў, ма

Повести
fb2
txt

Повести

Янка Брыль

Советская классическая проза

Янка Брыль — видный белорусский писатель, автор многих сборников повестей и рассказов, заслуженно пользующихся большой любовью советских читателей. Его произведении издавались на русском языке, на язы

Зарегистрируйтесь на Букашке!

Ваше имя


Ваш email


Ваш пароль


Ваш пароль (подтверждение)


Зарегистрироваться!

Вход на сайт

Ваше имя или email


Ваш пароль


Войти!

К нам приходят, чтобы найти книги Великие женщины в романах книги про оборотней и любовь любовные романы про девст читать любовные романы из серии шарм.

Скачайте книги на http://bookashka.name/ !
Авторам и правообладателям / заблокировать книгу